Масс тескт мессэж илгээх үйлчилгээ

Олон хэрэглэгчийн дугаарт нэг зэрэг текст мессеж илгээх/ хүлээн авах програм

Програмын давуу тал, боломжууд : Програмын худалдан авах /өөрсдөө илгээх боломжтой/: 2,000,000 төгрөг.
BTGT LLC. © 2007 - 2023