Автомашины байршил дамжуулагч төхөөрөмж

Автомашинд суурилуулж ашиглана.

Төхөөрөмжийн үзүүлэлт - Үндсэн үнэ : 410,000 төгрөг
- Ашиглалт үйлчилгээний зардал : 35,000 сард
BTGT LLC. © 2007 - 2022