ББСБ бүртгэлийн програм

Банк бус, барьцаалах зээлдүүлэх, ХЗХ дотоод үйл ажиллагаанд зориулсан харилцагч, зээл, эх үүсвэрийн бүртгэх програм

Програмын давуу тал, боломжууд :
  1. 100 хувь онлайнаар ажиллана.
  2. Харилцагч бүртгэл
  3. Зээлийн бүртгэл хүү, алданги, төлөлт бүртгэл
  4. Хувиар зохиох, хөнгөлөлттэй сар тооцох, сунгалт хийх
  5. Мөнгөн журнал бичилт
  6. Эх үүсвэр бүртгэл хүү тооцох
  7. Төлбөрийн график үүсгэх
  8. Банкны дансны хуулга холбох

Анхны төлбөр : 1,000,000 төгрөг
Ашиглалтын зардал хэрэглэгч бүр: 100,000 төгрөг. /сард/

BTGT LLC. © 2007 - 2022