Автоматжуулалт алсын удирлагын шийдэл

Бидний зохион бүтээсэн гудамжны гэрэлтүүлгийн автомат удирдлага хяналтын систем. GSM сүлжээгээр гэрлийн шугамны ачаалал, алсаас асаах унтраах удирдлага бүхий шийдэл. 3н паз салгаж удирдах боломжтой, DTSD545 загварын тоолуурын бүх заалтыг автоматаар уншина.

BTGT LLC. © 2007 - 2021