Баримт хэвлэгч принтер 80мм /Bluetooth/

Хэвлэгч төххөөрөмжийн үнэ : 320,000 төгрөг.
Шинэ цэнэглэгч : 35,000 төгрөг.

BTGT LLC. © 2007 - 2021