Баримт хэвлэгч принтер 80мм /Bluetooth/

Хэвлэгч төхөөрөмжийн үнэ : 340,000 төгрөг.

Шинэ цэнэглэгч : 35,000 төгрөг. //

BTGT LLC. © 2007 - 2022