ББСБ бүртгэлийн програм

Банк бус ломбарт ХЗХ дотоод үйл ажиллагаанд зориулсан харилцагч, зээл, эх үүсвэрийн бүртгэл

Програмын давуу тал, боломжууд :
  1. 100 хувь онлайнаар ажиллана.
  2. Харилцагч бүртгэл
  3. Зээлийн бүртгэл хүү, алданги, төлөлт бүртгэл
  4. Мөнгөн журнал бичилт
  5. Эх үүсвэр бүртгэл хүү тооцох
  6. Төлбөрийн график үүсгэх
  7. Банкны дансны хуулга холбох
BTGT LLC. © 2007 - 2020